Maaş Hesaplama Programı | Mikro Yazılım ile İş Yükünü Azaltın

Neden bir online maaş hesaplama programı kullanmalısınız?

Bordronun doğru biçimde düzenlenip maaş hesabının hatasız yapılması işçiyi olduğu kadar işvereni de güvenceye alır. Kıymetli evrak statüsünde olan bordro, işçinin ankara escort
kazandığı ücretle birlikte onun üzerinden yapılan vergi ve sigorta primi kesintilerini de gösterir. Bu yüzden gerçek rakamlarla hazırlanmalıdır. İşletmeyi ilgilendiren hukuki davalarda kanıt olarak kullanılabilen bordronun en önemli kalemi olan maaş hesabının doğru biçimde yapılması çok önemlidir. İşçi bilgilerini de içeren bordroları online maaş hesaplama programı ile oluşturmak size hem zaman kazandırır hem de personel kurtköy escort
yönetimi sürecinizi hatadan arındırır.

Maaş hesaplama programıyla neler yapabilirsiniz?
Personel kaydı oluşturursunuz.
İşçilerinizi özlük bilgisi, sicil kartı, puantaj işlemleri, borç ve devir tanımları, izin kartları ve talepleriyle birlikte sisteminize ekler, bu bilgileri dilediğiniz zaman değiştirip güncellersiniz. etimesgut escort
Böylece maaş hesaplamalarını en doğru verilerle yapar, bordroları en güncel bilgilerle hazırlarsınız.
Çalışanlarınızın verilerine tek bir program üzerinden başka bir yazılım ya da entegrasyona gerek kalmadan ulaşırsınız.
Oluşturduğunuz bilgileri, hesaplamaları ve bordroları uzun zaman güvenle saklarsınız.
Maaş hesaplamaları ile bordroları ilgili çalışanlarınız, muhasebecileriniz ve mali müşavirinizle paylaşabilirsiniz.

Mikro Yazılım programlarıyla maaş hesaplama ve personel yönetimi

Mikro Jump’ın İşletme Yönetimi Çözümleri paketinde bulunan Personel Yönetimi modülüyle işçilerinizi sicil kartlarından borç ve devir tanımlamalarına kadar ayrıntılı biçimde takip edebilirsiniz.

Mikro Fly’ın ana paketinde yer alan Personel Yönetimi modülü ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı iş yerlerinizin ve her pozisyondan çalışanınızın yönetimini yapmanızı sağlar. Mikro Fly ayrıca muhasebe bağlantısı, iş kolu, iş yeri, departman, kişi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmeler yapmanızı da sağlar.

Hem Mikro Jump hem de Mikro Fly’ın Personel Yönetimi ile e-Bildirge’yi Mikro Yazılım üzerinden SGK’nin sistemine direkt gönderebilirsiniz.